Hoe kies je de juiste akoestische beglazing?

Wat is akoestische geluiddemping?

Een geluid plant zich voort door trillingen, die we waarnemen wanneer ze ons trommelvlies bereiken.
De geluidssterkte – stil of luid – wordt uitgedrukt in decibel (dB).

  • Een extra geluiddemping van 3dB betekent een hoorbaar verschil.
  • Een goede, comfortabele geluiddemping heb je vanaf een verbetering met 5dB.
  • Voor een echt spectaculaire verbetering van geluidsisolatie moet je naar een verbetering met 10dB gaan.

De Rw-waarde toont de gemiddelde geluiddemping van glas, over alle frequenties heen. Hoe hoger deze waarde, hoe beter de akoestische isolatie.

Geluidswerend glas

NIET ELK GELUID IS HETZELFDE.

Geluidtrillingen hebben een bepaalde frequentie: laag, midden of hoog. Vergelijk het maar met de toetsen op een piano! Deze frequentie bepaalt de toonhoogte van een klank. Een hoge klank heeft een hoge frequentie, een lage bastoon heeft een lage frequentie. Zo heeft stadsverkeer, dat zich kenmerkt door vooral lagere frequenties, een geheel andere frequentie dan snelwegverkeer. Op een speelplaats klinkt het ook anders dan in een discotheek. Helaas, niet elke glasdikte dempt elke geluidtrilling op dezelfde manier. Om deze verschillen aan te duiden, wordt de Rw-waarde uitgebreid met (C; Ctr) correctie-waarden.

De Rw+C waarde toont de correctie voor midden- tot hoge frequenties. Denk maar aan lawaai van spelende kinderen, snel verkeer, voorbijrijdende treinen, vliegtuigen, …

De Rw+Ctr waarde geeft dan weer de reële geluiddemping aan voor de lage tot midden-frequenties: traag stadsverkeer, discotheekmuziek, vertrekkende treinen (station), vrachtwagens, fabriekslawaai, …

RW (C; CTR) WAARDE SAMENGEVAT

De Rw (C; Ctr) dB waarde geeft de gemiddelde demping weer, met een correctie voor de midden- tot hoge tonen, en voor de lage tonen.

Een beglazing met waarde Rw (C;Ctr) = 30 (-1,-4) dB gaat je geluid dempen met gemiddeld 30dB. Voor de midden- tot hoge tonen is de reële demping 29dB. Voor de lagere tonen is dat slechts 26dB. Zo zie je maar dat het belangrijk is om even na te denken over het type lawaai waarvan je hinder ondervindt, alvorens je de meest optimale oplossing kan vinden!

NIET ELK GELUID IS HETZELFDE.

Geluidtrillingen hebben een bepaalde frequentie: laag, midden of hoog. Vergelijk het maar met de toetsen op een piano! Deze frequentie bepaalt de toonhoogte van een klank. Een hoge klank heeft een hoge frequentie, een lage bastoon heeft een lage frequentie. Zo heeft stadsverkeer, dat zich kenmerkt door vooral lagere frequenties, een geheel andere frequentie dan snelwegverkeer. Op een speelplaats klinkt het ook anders dan in een discotheek. Helaas, niet elke glasdikte dempt elke geluidtrilling op dezelfde manier. Om deze verschillen aan te duiden, wordt de Rw-waarde uitgebreid met (C; Ctr) correctie-waarden.

De Rw+C waarde toont de correctie voor midden- tot hoge frequenties. Denk maar aan lawaai van spelende kinderen, snel verkeer, voorbijrijdende treinen, vliegtuigen, …

De Rw+Ctr waarde geeft dan weer de reële geluiddemping aan voor de lage tot midden-frequenties: traag stadsverkeer, discotheekmuziek, vertrekkende treinen (station), vrachtwagens, fabriekslawaai, …

RW (C; CTR) WAARDE SAMENGEVAT

De Rw (C; Ctr) dB waarde geeft de gemiddelde demping weer, met een correctie voor de midden- tot hoge tonen, en voor de lage tonen.

Een beglazing met waarde Rw (C;Ctr) = 30 (-1,-4) dB gaat je geluid dempen met gemiddeld 30dB. Voor de midden- tot hoge tonen is de reële demping 29dB. Voor de lagere tonen is dat slechts 26dB. Zo zie je maar dat het belangrijk is om even na te denken over het type lawaai waarvan je hinder ondervindt, alvorens je de meest optimale oplossing kan vinden!

Enkel? Dubbel? Gelaagd?

Kies voor een asymmetrische glasopbouw bij je dubbelglas. Hierbij is er een verschil van minstens 2 mm in dikte tussen het binnenste en buitenste glasblad.

Als je nog beter akoestisch wil isoleren, kies je voor gelaagd veiligheidsglas STADIP PROTECT aan één of aan beide zijden van het isolatieglas.

De beste resultaten worden verkregen met één of twee zijden in een akoestisch verbeterd gelaagd veiligheidsglas STADIP SILENCE, voorzien van extra-akoestisch absorberende veiligheidsfolies.

Download onze wegwijzer

Onze wegwijzer ‘Glas en akoestiek’ vat alles nog eens beknopt samen, en geeft je een overzicht van de vaakst toegepaste akoestische oplossingen met Saint-Gobain Glass.